Vi er glade for å kunne ønske Ane Døssland velkommen som ny ansatt i West Dekorbyrå. Ane har lang fartstid som designer i bransjen og vi er veldig fornøyd med at vi nå kan nyttiggjøre oss hennes innsikt og kompetanse.

Ane startet hos oss den 1.august. Hun vil i tillegg til design, også ha direkte kundekontakt, samt være ansvarlig for vår digitale markedsføring.

Dersom du ønsker kontakt med Ane kan hun nås på mobil: 930 48 807 eller mail: ad@west-dekor.no