West Dekorbyrå har gjennom mange år bidratt til å gi Skullerud Park en tydelig visuell profil.

Vi sørger samtidig for å ivareta både gårdeier og leietakeres behov for synlighet og tydelig informasjon til besøkende blir godt ivaretatt.

Skullerud Park eies av Opsahl Gruppen. En tett, tydelig og god dialog med Anders Opsahl og hans fantastiske team har bidratt til et fruktbart samarbeid, som vi i West Dekorbyrå er veldig stolte av.