Fra skisse til ferdig montert produkt

West Dekorbyrå er totalleverandør innen visuell kommunikasjon!

Vi får jevnlig oppdrag med å utarbeide firmalogoer og profilgrafikk for våre kunder. I slike forbindelser legger vi alltid stor vekt på å skape et universielt design som kan brukes innen alle former for visuell kommunikasjon, uansett om logoen skal brukes på web-sider, i trykksaker, på profilklær eller om det skal lages et fasadeskilt eller en bildekor.

I dette eksempelet har vi hjulpet kunden med å utarbeide ny logo, og videre designet en skiltløsning basert på logoens grafikk.

-Dette er et 2-sidig uthengsskilt med innebygd LED-belysning i logosymbolet.