Innvendige skilter

Alle offentlige og private bygg har behov for skiltinformasjon. Dette kan være alt fra navn- /kontorskilt til informasjonstavler, resepsjonslogoer, interndekor og veggskilt.

I den senere tid har det også kommet krav om taktile skilt i offentlige bygg. West Dekorbyrå har bred erfaring innen disse feltene, så hos oss er ditt skiltprosjekt i trygge hender.