Bildekor

Dekor på bil er en av de billigste reklameplassene din bedrift har. Det er godt dokumentert at reklameverdien og gjenkjennelsesfaktoren ved bruk av bildekor er meget høy. West Dekorbyrå har programmer med de aller fleste biltyper, slik at vi kan utarbeide skisser som viser hvordan akkurat din bedrifts bilprofilering kan bli – før du har fått bilen!

Utnytter dere bedriftens rimeligste reklameplass på best mulig måte?

Vi designer effektfull dekor spesielt tilpasset din bedrifts biler og profil! Ta kontakt og vi hjelper dere med profilering av biler!